Lagom Massage
Precies wat je nodig hebt!

Klachten en meldcode huislijk geweld


Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)


Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorg verlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorg verlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken. De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een aantal te onderscheiden stappen die in een stroomschema zijn weergegeven.

Het emailadres van mijn beroepsvereniging is: info@vivnederland.nl

Het telefoonnummer van mijn beroepsvereniging is: 035- 69 54 105 

Procedure en verdere informatie geschillencommissie: www.camcoop.nl/geschillencommissie

Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben hoor ik dat graag. Een klachtenformulier kun je hier downloaden.

Waar mensen werken kunnen misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.

Mijn registratienummer is 90109544. Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 is er een wettelijke verplichting voor beroepskrachten in het onderwijs en de zorg om te werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.

Stap 1: in kaart brengen van de signalen

stap 2: collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt kindermishandeling, het steunpunt huiselijk geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding.

Stap 3: gesprek met de client

stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling

stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden 

E-mailen
Bellen
Map